Tài nguyên dạy học

Đọc báo Online

Hổ trợ trực tuyến

 • (Trương Văn Sự)

Ảnh hoạt động

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Thực Hiện: Trương Văn Sự, Toán Tin K26. Email: Blue_Star_0808@yahoo.com.vn

  Quyết định phân công nhiệm vụ công tác của BGH

  PHÒNG GD-ĐT PHỤNG HIỆP Trường THCS Tân Bình SỐ: …… /QĐ.THCSTB.ht CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Bình , ngày … tháng … năm 2010 ...

  Pháp lệnh

  PHÁP LỆNH ...

  Luật

  LUẬT ...

  Quyết định

  4217244 QUYẾT ĐỊNH NĂM 2010 NĂM 2009 NĂM 2008 - Số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Số...

  Thông tư

  THÔNG TƯ NĂM 2010 NĂM 2009 * Kèm theo Thông tư 30/2009?TT-TTg: ...

  Nghị quyết

  NGHỊ QUYẾT NĂM 2010 ...

  Nghị định

  NGHỊ ĐỊNH NĂM 2010 NĂM 2007 NĂM 2006 NĂM 2000 ...

  Kế hoạch

  4217214 KẾ HOẠCH NĂM 2010 NĂM 2009 NĂM 2008 ...

  Công văn thông báo

  CÔNG VĂN ------------------------- NĂM 2010 NĂM 2009 NĂM 2008 NĂM 2007 ...